Odată cu intenția dumneavoastră de colaborare cu compania NEW MANTRIX S.R.L. prin Clinica ENDORFINE și prin accesarea site-ului nostru www.clinicaendorfine.ro, v-ați decis să ne furnizați date cu caracter personal cum ar fi: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, date din CI (adresa de domiciliu, CNP, seria și numărul CI, data eliberării, expirării și cine a eliberat-o, locul nașterii, cetățenie), vârstă, stare civilă, istoricul medical, scrisoare medicală sau după caz, rezultatul analizelor, eliberate de medicul de specialitate care atestă o anumită stare de sănătate, în vederea menținerii unei corespondențe cu dumneavoastră și/sau în cadrul unui tratament pe care intenționați să îl urmați, dorim să vă explicăm modul în care prelucrăm datele pe care ni le furnizați.

Vă informăm că la transmiterea diferitelor cereri trebuie să vă asigurați că datele pe care ni le furnizați sunt corecte și exacte. Astfel, în cazul în care formulați o cerere, vom prelucra datele dumneavoastră în vederea soluționării acesteia. În acest context, dacă situația expusă de dumneavoastră spre solicitare o impune, vom putea transmite datele dumneavoastră de contact colaboratorului de servicii specializate, companiilor de transport, poștei, firmei de avocatură /avocatului colaborator (în caz de litigiu).De asemenea, în cazul în care formulați o solicitare sau cerere către noi, în vederea realizării unei programări sau a contractării unui abonament pentru serviciile care le oferim clienților, contactându-ne telefonic sau transmițându-ne un e-mail (pe adresa contact@clinicaendorfine.ro) sau mesaj, fie prin intermediul site-ului nostru, fie prin intermediul oricărei platforme de promovare (ex. Facebook, Linkedin, Instagram, etc), vom putea utiliza datele pe care ni le furnizați pentru a soluționa cererea dumneavoastră. Independent de modalitatea de soluționare a cererii, vom stoca datele pe care ni le-ați furnizat pentru a vă putea contacta ulterior, dacă nu solicitați în mod expres contrariul.

 

Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți reprezintă o preocupare importantă pentru NEW MANTRIX S.R.L. – Clinica Endorfine.

Datele/documentele furnizate de dumneavoastră în timpul/după tratamentul realizat în clinica noastră, vor fi parte din dosarul clienților clinicii și vor fi utilizate de NEW MANTRIX S.R.L. , în interesul dumneavoastră fiind transmise, în baza prezentului acord doar către departamentul financiar-contabil în vederea îndeplinirii formalităților privind înregistrarea serviciilor realizate.

Vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi:

  • dreptul de acces, prevăzut de art. 15, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a vă putea identifica în baza noastră de date. Vom soluționa cererea dumneavoastră, în maxim 30 de zile;
  • dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați că datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;
  • dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea datelor, considerați că prelucrarea este ilegală sau vă opuneți ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
  • dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20, pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul dumneavoastră și doar dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Dacă îndepliniți condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriți;
  • dreptul de a va opune prelucrării datelor în scop de marketing, prevăzut de art. 21. Puteți să vă exercitați acest drept în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii dumneavoastră să fie necesar un interval de timp rezonabil (72 ore) în care este posibil să mai primiți informări de marketing de la noi;
  • dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17, în baza căruia avem obligația să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când formulați o cerere de ștergere, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea acestora poate fi un proces complex.

 

Accesând și utilizând site-ul vă oferiți automat și neechivoc acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în condițiile mai sus stipulate. De asemenea, vom folosi datele dvs. furnizate pentru a vă comunica ofertele/promoțiile/voucherele promoționale furnizate de clinică pe tipurile de servicii care prezintă interes. Perioada de păstrare a acestora este de 5 ani. În orice moment, dispuneți de drepturile prevăzute în materie de protecția datelor cu caracter personal, astfel cum acestea au fost expuse mai sus.

În toate cazurile în care nu sunteți mulțumiți de modul în care v-am soluționat cererile, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la tel. +40.318.059.211, email anspdcp@dataprotection.ro sau, pe adresa București, sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.
În vederea exercitării acestor drepturi, utilizatorul va trimite o cerere scrisă, către NEW MANTRIX S.R.L. pe adresa de e-mail contact@clinicaendorfine.ro, cu subiectul „Solicitare informații personale”.